Ekizce Köyü, Emirdağ - Tarihi:

     

Tarihçe:

Köcü (Köycü) Aq-Tengiz (Akdeniz) Cıldırım (Yıldırım) Ay-Tuğan (Aydoğan):
Cengiz Han'ın ilk torunu Orda Han'dır. Orda Han Altın Ordu Devletinin kurucusu Batu Han'ın ağabeyidir. Orda Han Cuci Han'ın ilk oğludur. Cuci Han ise Cengiz Han'ın ilk oğludur. Orda Han'ında ilk Torunu Köcü Han'dır. Köcü Han ve kardeşleri Aq-Tengiz Han, Cıldırım Han ve Ay-Tuğan Han. Musul'da "Muscalı" kabilesini kuran bu 4 kardeşin soyudur.

1240 ile 1266 yıllar arasında Berke Han döneminde İslamı kabul eden Altın Orda Devletinde İslamı kabul etmeyenlerden biri olan Köcü Han ve kardeşleri Şamanizm inancında kalmayı tercih etmişlerdi. Fakat 1280 ile 1302 yıllar arasında yapılan baskılar sonucu Köcü Han ve kardeşlerinin soyları Kafkasya ve Türkmenistan üzerinden İl-hanlılara sığındılar... Bugünkü Musul (İrak) kentine yerleşerek Muscalı kabilesini kurdular. Fakat İlhanlı Devletine bağlılardı. Daha sonraları sırasıyla Jalayırlılar (Celayir "Celayiriler" Sultanlığı), Çobanoğulları, Karakoyunlular (Karakoyunlu Devleti), Akkoyunlular, Timur İmparatorluğu (Timurlular Devleti, Büyük Timur İmparatorluğu), Safevi Devleti ve son olarak Osmanlı Devletine bağlılardı.

Köcü Han 1280 den 1302 yılına kadar Ak Orda Hanlığının Han'ı olarakda kaldı ve yönetti. Daha sonraları İlhanlılarda İslam dinini kabul ettiler ve böylelikle Orda Han'ın torunları Musul'da Muscalı kabilesini kuran 4 kardeşin çocukları da İslamı kabul ettiler. Muscalı kabilesinin içinde kim olduklarını, nereden geldiklerini unutulmaması için bu 4 kardeşin isimleri (Köcü, Aq-tengiz, Cıldırım ve Ay-Tuğan) doğan her bir çocuğa verilerek hep yaşatıldı. 1700 ile 1800 yıllar aralarında Anadolu'ya gelerek yavaş yavaş bugünkü Emirdağına geldiler. Emirdağın bugünkü Ekizce köyünü kurdular. Eki (2) Yurt kurdular ve Ekizce obası (Köyü) ismi ile yepyeni bir yaşam yaşamaya başladılar. Soy isimler çıktığında bu 4 soy ismi aldılar. Köcü (Köycü) Aq-Tengiz (Akdeniz) Cıldırım (Yıldırım) Ay-Tuğan (Aydoğan).

Köchü döneminde Ak Orda Hanlığı bölgesinde bulunan ünlü gezgin Marco Polo gördüklerini şöyle anlatır:

“ Bu kral (Köchü) kimseye boyun eğmez, Cengiz Han’ın imparatorluk soyundan gelmektedir. Bu kralın ne bir kalesi ne de bir şehri vardır. O ve halkı geniş ovalarda veya erişilmez dağlarda, yaylalarda yaşar. Büyükbaş hayvanlarının etleri ve sütleri ile beslenirler, tarımla uğraşmazlar. Kralın çok kalabalık bir halkı olmasına rağmen kimseyle savaşmaz, halkı büyük bir sükunet içerisinde yaşar. Muazzam sayıda inek, deve, at, öküz, koyun gibi büyük ve küçükbaş hayvana sahiptir. „ — Marco Polo

1302 yılında fazla kiloları sebebiyle ölmüstür.Köchü Han ve Kardeşleri     

Halkı:

Köyün kurucu aileleri: Köycü'Ler, Akdeniz'Ler, Yıldırım'Lar, Aydoğan'Lar,

Köy'e sonra'dan gelenler: Altıntaş'Lar, Yeşildağ'Lar, Yılmaz'Lar, Kalender'Ler...


Resmi Web Sitemiz: www.Ekizceliler.Com


     

Tarihçilerimiz:

Polonyalı:
Jakub Symanski,
(Rahmetli -Ekizce Köyünü 1927 de ziyaret eden) Dimitrie Aleksanderovsky,
(Dimitrie Aleksanderovsky'nin Torunu) Mikhail Aleksanderovsky...
Kamil Achmatowicza...

Moğol Tarihçiler: Tsedenbal Bilge Gankhuu, Ganbaatar Khangal, Choijil Bayarjabkhlan, Baatar Terbaatar...

Diğer Tarihçiler: M.Zakiev, K.Laipanov, I.Miziev, A.Klyosov, Z.Miftakhov, L.Yu, A.Zuev, I.Taylor, Paul Roberts, David O.Morgan, Ala' al-Din 'Ata Malik Juvayni, Rashid-al-Din Hamadani, Ebu'l Gazi Bahadır Han, Alexandru Cantemir, Benjamin A.Valentino, Attilio De Vecchi...

Ve daha diğerleri: Amerikalı, Japonyalı, Rusyalı, Iranlı, Arab ve Avrupalı Tarihçilerin Araştırmaları...

Ekizce Köyünden Tarihçiler:
Adem Köycü,
Hacı Musa Köycü,
Fazlı Köycü,
Hasan Ahmet Yıldırım,
İrfan Kerem Akdeniz,
(Rahmetli) Tulu Süleiman Köycü,
(Rahmetli) Kadın-Aba Tatdiri Elmas Köycü (Kızlık soy ismi Altıntaş),
(Rahmetli) Yüzbaşı Mürsel Köycü,
(Rahmetli) Gözü-Açık Necati Köycü,
(Rahmetli) Akkuş Sadettin Köycü,
(Rahmetli) Kezban Akdeniz (Rahmetli Osman Akdeniz eşi)...

     

Kısa bir özet

Eski dildeModern dilde                 

  ­  

  ­  
Köchü döneminde Ak Orda Hanlığı bölgesinde bulunan ünlü gezgin Marco Polo gördüklerini şöyle anlatır:

“ Bu kral (Köchü) kimseye boyun eğmez, Cengiz Han’ın imparatorluk soyundan gelmektedir. Bu kralın ne bir kalesi ne de bir şehri vardır. O ve halkı geniş ovalarda veya erişilmez dağlarda, yaylalarda yaşar. Büyükbaş hayvanlarının etleri ve sütleri ile beslenirler, tarımla uğraşmazlar. Kralın çok kalabalık bir halkı olmasına rağmen kimseyle savaşmaz, halkı büyük bir sükunet içerisinde yaşar. Muazzam sayıda inek, deve, at, öküz, koyun gibi büyük ve küçükbaş hayvana sahiptir. „ — Marco Polo

1302 yılında fazla kiloları sebebiyle ölmüstür.


Köchü Han ve Kardeşleri