Altıntaşlar (Altuntaşlar, Altantaşlar)

Altıntaş (Altuntaş, Altantaş).

Altantaşlar (Altuntaşlar, Altıntaşlar) Kim:

Soyundan gelenler, Ayrıca şöyle bilinir: Güheroğulları (Qüheroğulları, Qüeroğulları)
/ Kadılar (Qadılar)

Toka Temür (Tuq Timur)'ün sülalesi'nden, sırasıyla: Timuçin Cengiz Han, Cuci "Coci" Han, Toka Temür (Tokay Timur, Tuq Timur), Ulun Temür (Uran Timur, Ulu Timur), Sarça, Gönçek, Türek Temür (Türk Timur), Çina (Cani), Baş Temür, Gıyaseddin, I. Hacı Giray (1441'de Kırım Hanlığı'nı kurdu), Ustimur (Öz Timur), Güher Han, Altantaş (Altantash)..

Altantaş (Altantash) Soyu zaman zaman Kıpçak boyları ile karıştı ve Altuntaş (Altuntash), Altıntaş (Altintash) ismi ile zikredildi.

1. Kaynak: Yıl 1441 ile 1580 arası Kırım Hanlığından ayrılıp Kafkasya veya Orta Asya (Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan üzerinden Musul'a geliyorlar ve Muscalılara katılıyorlar yazar ve Onlar ile Beraber Anadoluya göç ediyorlar.
Son göç zamanları Eskişehirin Hamidiye köyünde konaklıyorlar daha sonraları Çifteler oradanda Bugünkü Emirdağın Ağılcık köyüne daha sonralarıda Ekizce köyüne geliyorlar ve Yerleşiyorlar.

2. Kaynak: Yıl 1441 ile 1580 arası Kırım Hanlığından ayrılıp önce Orta Asya ordanda Afganistan veya Türkmenistan'da Muscalılara katılıyorlar yazar ve Onlar ile Beraber Anadoluya göç ediyorlar.
Altıntaş'lar (Altintash'lar) bugünkü Emirdağ'ın Ağılcık köyüne daha sonralarıda Ekizce köyüne geliyorlar ve Yerleşiyorlar.
Devamını Oku

Yeşildağlar (Jeşiltağlar, Yeşiltağlar)

Yeşildağ (Jeşiltağ, Yeşiltağ).

Jeşiltağlar (Yeşildağlar) Kim:

Soyundan gelenler, Ayrıca şöyle bilinir:
Kanlı Ahmed (Kanlı Ahmet)

1. Kaynak: Bora "Bura" Han (Boal Han)'ın sülalesi'nden, sırasıyla: Timuçin Cengiz Han, Cuci "Coci" Han, Bora "Bura" Han (Boal Han), Tatar (Teval), Nogay (Nogai), Tuga (Tuka),
Aktaçi (Aqtaji), Jeşiltağ,
Jeşiltağ-oğulları 14. ve 15. yüzyıllarda bazı Kıpçak boyları ile karıştı ve yine (16. yüzyılda bugünkü Özbekistan'da Mangıt Cengiz Han soyundan gelmedikleri için Han unvanı alamamışlar, kendilerine emir, başlarında bulundukları sürede de Buhara Hanlığı'na Buhara Emirliği denmiştir. Jeşiltağ'nın soyu Mangıtlar ile karıştı ve şöyle devam etti:), Yeşiltağ (Yeşildağ), Kanlı Ahmed, Kanlı Ahmet'in soyu bugünkü Yeşildağ'lar..

2. Kaynak: Bora "Bura" Han (Boal Han)'ın sülalesi'nden, sırasıyla: Timuçin Cengiz Han, Cuci "Coci" Han, Bora "Bura" Han (Boal Han), Tatar (Teval), Nogay (Nogai), Teke (Tekha),
Büri (Böri), Jeşiltağ,
Jeşiltağ-oğulları 14. ve 15. yüzyıllarda bazı Kıpçak boyları ile karıştı ve yine (16. yüzyılda bugünkü Özbekistan'da Mangıt boyu Cengiz Han soyundan gelmedikleri için Han unvanı alamamışlar, kendilerine emir, başlarında bulundukları sürede de Buhara Hanlığı'na Buhara Emirliği denmiştir. Jeşiltağ'nın soyu Mangıtlar ile karıştı ve şöyle devam etti:), Yeşiltağ (Yeşildağ), Kanlı Ahmed, Kanlı Ahmet'in soyu bugünkü Yeşildağ'lar..


Kıpçak Türkleri (Nogay-Tatarları) - Bugünkü Özbekistan'dan geliyorlar.
Devamını Oku

Ekizceliler Ekizce Köyü

Ekizceliler (Ekizceli, Ekizce Köyü)
Afyon Emirdağ Ekizce Köyü
www.ekizcekoyu.com
www.ekizceliler.com

Muscalılar Musacalılar

Muscalı (Muscalılar, Musacalı, Musacalılar, Muslucalı, Muslucalılar.)
Muscalid (Muscalids)
Bir Moğol aşiretidir. Daha Sonraları Türk aşiretleri ile karışmıştır. Fakat Kurucuları Moğol aşiretidir. Ve Bugünkü Ekizce Köyünün Yerli Halkının Atalarıdır.
www.ekizceliler.com
www.ekizcekoyu.com

Emirdağ Ekizceliler Forum

Emirdağ Ekizceliler Forum Hoşgeldiniz!
Bu Forum Emirdağ Ekizceliler içindir.
Bu Forum Emirdağ Ekizce Köyü içindir.
Bu Forum Emirdağ Ekizce Köyünden: Muscalılar, Ekizceliler, Köycüler, Akdenizler, Yıldırımlar, Aydoğanlar, Altıntaşlar, Yeşildağlar, Yılmazlar, Kalenderler içindir.
iyi Forumlar.
www.ekizceliler.com/forum/

Ekizceliler Derneği

Ekizceliler Dernegi ( Ekizceliler Derneği )
Hoşgeldiniz Ekizce'LiLeR Grubu: ( Köycü'Ler, Akdeniz'Ler, Yıldırım'Lar, Aydoğan'Lar, Altıntaş'Lar, Yeşildağ'Lar, Yılmaz'Lar & Kalender'Ler ) - Ekizceliler Muscalılar Türk-Moğol Grubu & Derneği..!

Ekizceliler Derneği
www.ekizcelilerdernegi.com/
Ekizceliler Derneği Sayfasına Direk Bağlan

Ekizceliler Sosyal Sayfalar

   

Ekizceliler Ekibimiz (Team/Crew)

Ekizceliler Ekibimiz (Team/Crew)

E-Mail: emirdagekizce@outlook.com

Ekizceliler Muscalılar

Köcü (Köycü) Aq-Tengiz (Akdeniz) Cıldırım (Yıldırım) Ay-Tuğan (Aydoğan): Cengiz Han'ın ilk torunu Orda Han'dır. Orda Han Altın Ordu Devletinin kurucusu Batu Han'ın ağabeyidir. Orda Han Cuci Han'ın ilk oğludur. Cuci Han ise Cengiz Han'ın ilk oğludur. Orda Han'ında ilk Torunu Köcü Han'dır. Köcü Han ve kardeşleri Aq-Tengiz Han, Cıldırım Han ve Ay-Tuğan Han. Musul'da "Muscalı" kabilesini kuran bu 4 kardeşin soyudur.

1240 ile 1266 yıllar arasında Berke Han döneminde İslamı kabul eden Altın Orda Devletinde İslamı kabul etmeyenlerden biri olan Köcü Han ve kardeşleri Şamanizm inancında kalmayı tercih etmişlerdi. Fakat 1280 ile 1302 yıllar arasında yapılan baskılar sonucu Köcü Han ve kardeşlerinin soyları Kafkasya ve Türkmenistan üzerinden İl-hanlılara sığındılar... Bugünkü Musul (İrak) kentine yerleşerek Muscalı kabilesini kurdular. Fakat İlhanlı Devletine bağlılardı. Daha sonraları sırasıyla Jalayırlılar (Celayir "Celayiriler" Sultanlığı), Çobanoğulları, Karakoyunlular (Karakoyunlu Devleti), Akkoyunlular, Timur İmparatorluğu (Timurlular Devleti, Büyük Timur İmparatorluğu), Safevi Devleti ve son olarak Osmanlı Devletine bağlılardı.

Daha Fazla Oku Devamını Oku

Galeri Resimler

Adem Köycü
(Dj E.A.K "nam-ı diğer" Dj TATAR)

Timurlar Altıntaş Eskişehir Şubesi

Petrol Ofisi Ekizce Köyü
Kestenoğlu Petrol

Ekizce Köyü Muhtarı
"Kestenoğlu" Gürbüz Köycü

Sponsors Sponsorlar

Ekizceliler Ekibimiz (Team/Crew)

Ekizceliler Bizden bahset